Patrons

Dr. V.N. Bindal

Prof. Krishan Lal

Prof. Vikram Kumar

Shri Gyanendra Arora

Advisor to Management Council

Dr. A. Sen Gupta

Shri S. C. Garg

President & Team

Dr. R.G. Sharma

President

Dr. J.C. Sharma

Vice President

Sh. R.B. Saxena

Secretary

Sh. N.K. Wadhwa

Joint Secretary

Dr. Hari Kishan

Treasurer

Members

Dr. Anil Kumar Gupta

Mrs. Shashikala Shastri

Mrs. Shashi Lekha Bhatnagar

Shri T. V. Joshua

Dr. Prakash Chandra Jain

Dr. Amitabha Basu

Dr. Ved Ram Singh

Shri Akhilesh Chandra Gupta

Shri Anil Kumar Suri

Dr. Yeshpal Singh

Dr. M.K. Goel

Dr. S. L. Jain

Dr. Bibhash Chakraborty

Shri Vishwa Deepak Arora

Dr. Tarsem Lal Dhami